The comparation created by the repretition of the narratives and symbols it operates with is the equivalent to the politically-cultural situation in the current state of Bosnia and Herzegovina, but the mentioned analogy can generally be projected to any state with the similar social constellation.

The ongoing repetition of the sentences points to the fact that our lives are forcibly dependent on the reigning political structures. When we try to enter in their rhetorical world, we are stopped by “the wire” , along with the repetitive agony of “feeding and shearing”, used by the reigning establishment to hipnotize citizens. The very moment the citizens decide to rebel, they are met with “the knife”. The knife in the video is methaphorical characterization of army and police.

Fairy-tales are fictional stories for children which are used to arouse children to think and create individual images. So is the case here when, using lies and deceit through elections, the governing body stimulates us to create the images of a better life. After some time fairy-tales assume the aspects of brutality where people are condemned to the apparent democracy and rights which exist only on paper for the matter of meeting the formal structure of democracy. Imposing taxes and attempting to bring society to the edge of catastrophe and into chasm of doom becomes (in the video) the aim of a man. (?) It is about the video which is, structurally and content-like, neither fixed nor finished, thus enabling it to evoke the further inquiry through similar methods and their connotations .

Miroslav Stakić

(Prijedor 2011)

(translated by Vedran cvijanović)


PUT ŽIVIH

Komparacija koja nastaje repeticijom naracije i simbola sa kojima radi, ekvivalent je političko-kulturnoj situaciji aktuelne državne zajednice Bosne i Hercegovine, ali se spomenuta analogija generalno može projektovati na sve državne zajednice sa sličnom socijalnom konstelacijom.

Neiscrpno ponavljanje rečenica ukazuje nam koliko su naši životi kauzalno ovisni o vladajućim političkim strukturama. Kada poželimo da efektivno uđemo u njihov retorički svijet, čeka nas “žica”, uz repetativnu agoniju “hranjenja i šišanja” vladajući establišment hipnotizuje građane. Onoga trenutka kada se građanstvo odluči na pobunu dočekuje ih “nož”. U video radu nož je metaforizacija vojske i policije.

Zašto video rad počinje bajkovitom rečenicom: ”bio jednom jedan čovjek”?

Bajke su izmišljene priče za djecu, kojima se djeca podsiču na razmišljanje i stvaranje individualnih slika. Tako je i u ovom slučaju kada nas vlast na izborima, obmanama stimuliše na kreiranje slika o boljem životu. Nakon izvjesnog vremena bajke pridobijaju aspekte brutalnosti, gdje je narod osuđen na prividnu demokratiju i prava koja postoje samo na papiru, da se zadovolje formalne strukture demokratije.
Nametanje poreza i pokušaj da se društvo dovodi na ivicu propasti, u ponor, cilj je (u video radu) jednog čovjeka (?). Radi se o video-radu koji strukturalno-sadržajno nije zatvoren ili završen, što evocira da se istraživanje nastavlja kroz slične narativne metode i njihove semantike.

Miroslav Stakić

(Prijedor 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *